Bàn trà di lặc đơn màu đỏ

Mã sản phẩm :
Giá: 1,400,000 
Thị trường: 1,700,000 
Tiết kiệm: 300,000  (18%)

    [dynamictext dynamictext-770 "CF7_get_post_var key='slug'"]